top_title_overlay

Werkwijze kaap 11

Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, is bij Kaap11 ieder trainingstraject anders. Geen ‘one size fit’s all’ benadering maar een maatwerktraject, voor maximaal resultaat. Met jouw organisatie als uitgangspunt, kijken we naar de actuele situatie: wat gaat er al goed, waar liggen de pijnpunten en waar kunnen we waarde toevoegen? Dit doen we in 4 fases.

Fase 1:status quo
In deze fase verkrijgen we inzicht in de huidige werkwijze, kennis en vaardigheden van je medewerkers. Zo weten we precies waar de behoefte ligt. Dit is de basis en het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een doordacht maatwerktraject.

Fase 2: leren en creëren
In fase 2 leggen we de basis voor verandering door middel van training en advies. Met interactieve trainingsessies zorgen we ervoor dat medewerkers over de juiste kennis, vaardigheden en tools beschikken. De trainingen sluiten naadloos aan op de praktijk door gebruik te maken van concrete voorbeelden en actuele casussen. Daarnaast geven we advies over het optimaliseren van ondersteunende middelen en processen, en helpen wij om de bijbehorende tools te creëren.

Fase 3: implementeren
Door coaching on-the-job wordt er in fase 3 een brug geslagen tussen theorie en praktijk. Onder onze begeleiding passen de medewerkers het geleerde ‘op de werkvloer’ daadwerkelijk toe. Om te ervaren dat het werkt. Zodat duurzame verandering echt plaatsvindt.

Fase 4: borgen
In fase 4 dragen we het stokje over aan het management. Natuurlijk mét functionele adviezen en begeleiding op de vloer. Zo wordt het geleerde in de organisatie effectief geborgd, worden resultaten structureel behouden en blijft de verandering, ook voor de lange termijn.